Disclaimer

Alle rechten op de inhoud en de lay-out van deze internetsite berusten bij Dr Ir Jaap van Ede.
Dit betreft tevens de auteursrechten, voor zover die niet berusten bij derden die hun materiaal ter beschikking hebben gesteld.

Zonder overleg met Dr Ir Jaap van Ede mag informatie op deze website niet elders worden gepubliceerd, ook niet in bewerkte vorm (linken naar informatie op deze site mag natuurlijk wel).

De informatie op deze website is naar beste weten en met zorg samengesteld.
Dr Ir Jaap van Ede nog de andere contributeurs kunnen echter instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie. Zij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld  voor welke schade dan ook, die ontstaan zou zijn als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd!

> terug naar de site